شرکت دایاتِک کساء | Dayatech kasa P.J.S Co

98-21-88314440+ info@dayatechco.ir

Menu

پروژه ها

لیست برخی از پروژه ها

لیست برخی از پروژه ها

۱ . اداره ثبت احوال
۲ . فولاد مبارکه
۳ . فولاد صبا
۴ . بانک مسکن
۵ . شرکت های نوکیا، زیمنس و ایرانسل
۶ . شرکت ماموت


مشتریان ما